หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบบริจาคเงินซื้อเครื่องตรวจสวนหัวใจให้รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

โรงงานยาสูบบริจาคเงินซื้อเครื่องตรวจสวนหัวใจให้รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

หมวดหมู่ :

      นางสาวอนงค์ วรรณสาธพ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการเงิน เป็นผู้แทนจากโรงงานยาสูบ มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์และเครื่องมือสำหรับตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดแบบระนาบเดี่ยว สำหรับใช้ในศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์เปิดให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยมีเครื่องเอ็กซเรย์สวนหัวใจเพียงเครื่องเดียว ซึ่งไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริจาคของโรงงานยาสูบในครั้งนี้ จึงถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการตรวจรักษาด้านหัวใจของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Tammasaet (28)re Tammasaet (37)re Tammasaet (50)re 

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..