หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงแบบงานซื้อพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์สำนักงานรวมอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารส่วนพื้นที่โรงงาน (F01) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีพิเศษ

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงแบบงานซื้อพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์สำนักงานรวมอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารส่วนพื้นที่โรงงาน (F01) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีพิเศษ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..