หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โครงการทดลองร่วม “การสร้างภูมิต้านทานยาสูบเพื่อต้านทานโรคไวรัส”

โครงการทดลองร่วม “การสร้างภูมิต้านทานยาสูบเพื่อต้านทานโรคไวรัส”

หมวดหมู่ :

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ร่วมกับ บริษัท โกลด์ ดาร์กอน อินเวสเมนท์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ จะจัดงานแถลงข่าวพร้อมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการทดลองร่วม เรื่อง “การสร้างภูมิต้านทานยาสูบเพื่อต้านทานโรคไวรัส” (Immune Manipulation against Viral Diseases in Tobacco) เพื่อศึกษากลไกทางสรีระวิทยาเสริมสร้างภูมิต้านทานของยาสูบในการต้านทานโรคไวรัส ซึ่งทำการทดลองกับพืชใบยาสูบเป็นครั้งแรกของโลก เพื่อนำผลไปต่อยอดพัฒนา ด้านการเพาะปลูกใบยา การเพิ่มผลผลิต และการต่อยอดทางธุรกิจ  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M  โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส โดยมี นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบ ดร. สาโรจน์ พนาสหธรรม รองผู้ตรวจการ โรงงานยาสูบ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์   และ มร. มาร์เทียล ฌอง ฟรังซัวร์ นิโคลลาส ผู้อำนวยการ บริษัท โกลด์ ดาร์กอน อินเวสเมนท์ จำกัด (Gold Dragon Investment Pte. Ltd.) ร่ว
มลงนาม

..เพิ่มเติม..