หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานประกาศรายชื่อผู้สอบได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 (สาขารัฐศาสตร์,ศิลปศาสตร์,อักษรศาสตร์,มนุษยศาสตร์,บริหารธุรกิจ)

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 (สาขารัฐศาสตร์,ศิลปศาสตร์,อักษรศาสตร์,มนุษยศาสตร์,บริหารธุรกิจ)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..