หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ระเบียบฯ​ ว่าด้วยตัวแทนจำหน่ายยาสูบให้กับ Modern Trade ที่เป็นร้านขายส่งช่วงยาสูบ และ Modern Trade ที่เป็นร้านขายปลีกยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบฯ​ ว่าด้วยตัวแทนจำหน่ายยาสูบให้กับ Modern Trade ที่เป็นร้านขายส่งช่วงยาสูบ และ Modern Trade ที่เป็นร้านขายปลีกยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๗

หมวดหมู่ :

ด้วยคณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง   ได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการกำหนดระเบียบโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยตัวแทนจำหน่ายบุหรี่ให้กับ Modern Trade ที่เป็นร้านขายส่งช่วงยาสูบ และ Modern Trade ที่เป็นร้านขายปลีกยาสูบ
ดาวโหลด ระเบียบฯ​ PDF Download Icon

..เพิ่มเติม..