หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ฝจพ.e.02/20/57) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านแรงงาน และขับรถโฟล์คลิฟท์ สำหรับขนส่งใบยา วัสดุห่อมวน และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ฝจพ.e.02/20/57) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านแรงงาน และขับรถโฟล์คลิฟท์ สำหรับขนส่งใบยา วัสดุห่อมวน และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..