หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ คลองเตย จำนวน 5 รายการ

สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ คลองเตย จำนวน 5 รายการ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..