หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ และไม้พุ่มขนาดใหญ่ ภายในโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา 12 เดือน

สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ และไม้พุ่มขนาดใหญ่ ภายในโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา 12 เดือน

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..