หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีลงนาม MOU ระหว่างรพ.โรงงานยาสูบกับม.ธรรมศาสตร์

พิธีลงนาม MOU ระหว่างรพ.โรงงานยาสูบกับม.ธรรมศาสตร์

หมวดหมู่ :

      พิธีลงนามความร่วมมือทางการแพทย์และวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลโรงงานยาสูบกับวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีนายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ และ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รอง ศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีวิทยาลัยแพทศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์, ศ.นพ.ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

MOU H (138)1

MOU H (18)2 MOU H (25)4 MOU H (30)3 MOU H (77)5 MOU H (84)6 MOU H (89)7 MOU H (104)8 MOU H (106)9 MOU H (114)10 MOU H (154)show MOU H (182)12 MOU H (185)13 MOU H (16711)

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..