หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลางงานซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องยางที่ชำรุด และทาสีภายในห้องสูบบุหรี่พร้อมครุภัณฑ์ ที่ห้องสูบบุหรี่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ราคากลางงานซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องยางที่ชำรุด และทาสีภายในห้องสูบบุหรี่พร้อมครุภัณฑ์ ที่ห้องสูบบุหรี่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..