หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ฝจพ.ส.02/21/57) สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารที่ทำการสถานที่ปฏฺิบัติงาน และบริเวณพื้นที่โดยรอบของกองขนส่ง ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

(ฝจพ.ส.02/21/57) สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารที่ทำการสถานที่ปฏฺิบัติงาน และบริเวณพื้นที่โดยรอบของกองขนส่ง ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..