หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พนักงานยาสูบร่วมน้อมบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

พนักงานยาสูบร่วมน้อมบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

หมวดหมู่ :

       นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยพนักงานยาสูบร่วมอธิษฐานจิตภาวนา น้อมบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธวิสุทธิมงคล โดยมีพระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร สำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต จังหวัดตรัง นำเจริญสมธิภาวนา น้อมบูชาพระพุทธเจ้า เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ ลานสักการะพระพุทธวิสุทธิมงคล สวนเบญจกิติ 

Buuda (68)show

Buuda (50)1 Buuda (55)2 Buuda (59)3 Buuda (69)4 Buuda (75)5 Buuda (90)6 Buuda (107)7

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by Kamonwan

..เพิ่มเติม..