หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่รยส.จัดอบรมสัมมนา การจัดเก็บภาษี อบจ.ยาสูบ แบบบูรณาการ

รยส.จัดอบรมสัมมนา การจัดเก็บภาษี อบจ.ยาสูบ แบบบูรณาการ

หมวดหมู่ :

        พลโทอดิศักดิ์ รัตนรามา ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลการป้องกัน และปราบปรามการปลอมแปลงบุหรี่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมสัมมนา เรื่อง การจัดเก็บภาษี อบจ.ยาสูบ อย่างบูรณาการ ซึ่งสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมายได้จัดการอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอบจ. ยาสูบ ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สนใจทั่วประเทศ โดยนายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามากาเด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

ABJ (37)1

ABJ (3)2

ABJ (50)3

ABJ (9)4

ABJ (29)5

ABJ (42)6

ABJ (94)7

ABJ (58)8

ABJ (106)9 ABJ (127)10 ABJ (132)11 ABJ (158)12 ABJ (163)13 ABJ (167)14 ABJ (182)15 ABJ (188)16 ABJ (194)17 ABJ (200)18 ABJ (245)19 ABJ (266)20 ABJ (288)21 ABJ (293)22 ABJ (319)23 ABJ (419)24 ABJ (435)25 ABJ (452)26 ABJ (457)27 ABJ (472)28

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..