หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โครงการศึกษาดูงาน สานสัมพันธ์ครูฝึก ผนึกพลังสร้างเครือข่ายศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

โครงการศึกษาดูงาน สานสัมพันธ์ครูฝึก ผนึกพลังสร้างเครือข่ายศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

หมวดหมู่ :

      นางนันทวัน พงศ์เฉลิมพร ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบเงินจำนวน 500,000.- บาท ให้พันตรี จำนงค์ เรือนมูล เพื่อช่วยโครงการศึกษาดูงาน สานสัมพันธ์ครูฝึก ผนึกพลังสร้างเครือข่ายศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องโถง ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

T (10)re

กองสื่อสารองค์กร 

News & Photo by S. Jnas

..เพิ่มเติม..