หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานยาสูบ ครบรอบ 75 ปี

โรงงานยาสูบทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานยาสูบ ครบรอบ 75 ปี

หมวดหมู่ :

คณะกรรมการบริหารโรงงานยาสูบ คณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ และพนักงานยาสูบ ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเช้าแด่พระสงฆ์ 76 รูป ซึ่งนำโดยเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส จากวัดธรรมมงคล บริเวณเสาธงหน้าตึกอำนวยการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานยาสูบ ครบรอบ 75 ปี ณ ตึกอำนวยการโรงงานยาสูบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556

..เพิ่มเติม..