50 ปี เดลินิวส์

หมวดหมู่ :

       นางประภาพรรณ ประพันธ์พจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าดอกไม้ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ณ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557

Daylinews (7)re

 

กองสื่อสารองค์กร

News by S. Jnas

..เพิ่มเติม..