หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคางานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการปรับปรุงระบบท่อน้ำเย็น ของเครื่องทำน้ำเย็น Chiller ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคางานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการปรับปรุงระบบท่อน้ำเย็น ของเครื่องทำน้ำเย็น Chiller ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการปรับปรุงระบบท่อน้ำเย็น ของเครื่องทำน้ำเย็น Chiller ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่โรงงานผลิตยาสูบ 3 ขายแบบ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม- 10 เมษายน 2557

..เพิ่มเติม..