หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักรองผู้จัดการ ขนาดประมาณ 150 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง และครุภัณฑ์ ่ที่ สนย.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น...

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักรองผู้จัดการ ขนาดประมาณ 150 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง และครุภัณฑ์ ่ที่ สนย.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ขายแบบ ตั้งแต่วันที่ 19 – 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 น.-14.30 น.

หมวดหมู่ :

ddd

..เพิ่มเติม..