หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบสนับสนุนการจัดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2557”

โรงงานยาสูบสนับสนุนการจัดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2557”

หมวดหมู่ :

นางสาวอนงค์  วรรณสาธพ  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการเงิน  เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน  “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์  มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวแ ละงานกาชาด ประจำปี 2557”  เป็นจำนวน 100,000 บาท ณ โรงงานยาสูบ สำนักงานใหญ่  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557
web

..เพิ่มเติม..