หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบจัดงานมหากุศลคืนช้างสู่ป่าเนื่องในวันช้างไทย

โรงงานยาสูบจัดงานมหากุศลคืนช้างสู่ป่าเนื่องในวันช้างไทย

หมวดหมู่ :

       โรงงานยาสูบทำบุญครั้งใหญ่ในวันช้างไทยปล่อยช้างคืนสู่ป่า จำนวน 3 เชือก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสโรงงานยาสูบครบรอบ 75 ปี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 นายสมชัย อภิวัฒนพร ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการฯ,นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบ,คณะผู้บริหารและพนักงานยาสูบ ได้เดินทางไปร่วมพิธีนำช้างคืนปล่อยป่าในเขตอนุรักพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงงานฯ ซึ่งโรงงานยาสูบร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยดร.สุเมธ ตัติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมปล่อยช้างคืนสู่ป่า ซึ่งโรงงานยาสูบใช้งบประมาณกว่า 4,500,000.-บาท โดยประสานงานผ่านมูลนิธิฯ ขอซื้อช้างจำนวน 3 เชือก ได้แก่ พังวาสนา พังซิวและพลายโอเลี้ยง จากชาวบ้านที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้งานและถูกใช้งานอย่างหนักจนช้างมีสภาพที่น่าสงสารมาก ซึ่งมูลนิธิฯ ได้นำช้างไปปรับสภาพก่อนปล่อยเข้าสู่ป่าจริง  เพื่อเข้าร่วม “โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” ในการนี้คณะผู้บริหารและพนักงานยาสูบได้ร่วมกันทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้ช้างและสัตว์ป่าอื่นๆ อีกด้วย 

EL (281)show
 

EL (42)1 EL (63)2 EL (69)3 EL (72)4 EL (80)5 EL (88)6 EL (112)7 EL (175)9 EL (176)10 EL (178)11 EL (195)12 EL (207)13 EL (225)14 EL (237)15 EL (242)16 EL (253)17 EL (262)18 EL (313)20 EL (337)21 EL (359)19 EL (385)23 EL (396)22

กองสื่อสารองค์กร

news & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..