หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบสนับสนุนกิจกรรมของชมรมมุสลิมโรงงานยาสูบ

โรงงานยาสูบสนับสนุนกิจกรรมของชมรมมุสลิมโรงงานยาสูบ

หมวดหมู่ :

น.ส.พรสุข  พันธุมะบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของชมรมมุสลิมโรงงานยาสูบ เพื่อสนับสนุนการสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับศาสนาและสังคม จำนวน 350,000 บาท  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ
small

..เพิ่มเติม..