หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการปรับปรุงระบบท่อน้ำเย็น ของเครื่องทำน้ำเย็น Chiller ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการปรับปรุงระบบท่อน้ำเย็น ของเครื่องทำน้ำเย็น Chiller ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการปรับปรุงระบบท่อน้ำเย็น ของเครื่องทำน้ำเย็น Chiller ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่โรงงานผลิตยาสูบ 3 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 มีนาคม 2557 ตามรายละเอียดที่แนบ
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือโทรสาร 0-2229-1508
(คุณวดี)
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

..เพิ่มเติม..