หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลางงานซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องยางที่ชำรุด เจาะช่องผนังติดตั้งหน้าต่าง และทาสีภายในห้องหัวหน้ากองทดลอง พร้อมครุภัณฑ์ ที่ห้องหัวหน้ากองทดลอง (ห้อง 2011) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ราคากลางงานซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องยางที่ชำรุด เจาะช่องผนังติดตั้งหน้าต่าง และทาสีภายในห้องหัวหน้ากองทดลอง พร้อมครุภัณฑ์ ที่ห้องหัวหน้ากองทดลอง (ห้อง 2011) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..