หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีพระราชทานตั้งสมณศักดิ์

พิธีพระราชทานตั้งสมณศักดิ์

หมวดหมู่ :

       เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระครูปลัดกิตติวัฒน์ (องอาจ อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมมาราม เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ พระครูภาวนาวีรคุณ (วิ.) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ในการนี้ นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมเป็นเกียรติถือพัดยศพระราชทาน พร้อมร่วมถวายสักการะ แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร (คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช) และร่วมถวายมุทิตา สักการะแด่พระครูภาวนาวีรคุณ (วิ.) ในครั้งนี้ด้วย

PY (4) PY (2) PY (9) PY (12) PY (14) PY (15)g

..เพิ่มเติม..