หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โครงการมูลนิธิไทยรัฐ

โครงการมูลนิธิไทยรัฐ

หมวดหมู่ :

      นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบมอบเงินจำนวน 100,000.- บาท ให้มูลนิธิไทยรัฐ เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล โดยมีนายสราวุธ วัชรพล หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและคณะเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

Thairat (7)re

กองสื่อสารองค์กร

News & Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..