หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่กรมสรรพสามิตครบรอบ 82 ปี

กรมสรรพสามิตครบรอบ 82 ปี

หมวดหมู่ :

       นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานวันครบรอบ 82 ปี กรมสรรพสามิต พร้อมมอบเงินให้นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อบริจาคสมทบทุน “กรมสรรพสามิตเพื่อสังคม” ในการนี้กรมสรรพสามิตงดรับของขวัญและกระเช้า ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

SM (8)re

กองสื่อสารองค์กร

News & Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..