หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ แบบเต็มหน้างานพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ แบบเต็มหน้างานพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

หมวดหมู่ :

ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ แบบเต็มหน้างานพิมพ์ (Automatic Video Web Inspection) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
ขายเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 10 – 24 กุมภาพันธ์ 2557
ตามรายละเอียดที่แนบ

..เพิ่มเติม..