หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบแอร์ชิลเลอร์ พรัอมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ที่โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบแอร์ชิลเลอร์ พรัอมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ที่โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ร่าง TOR (ครั้งที่ 2)
ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบแอร์ชิลเลอร์ พรัอมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ที่โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2557 ตามรายละเอียดที่แนบ
e-mail: supp@thaitobacco.or.th 
โทรศัพท์ 0-2229-1505  หรือโทรสาร 0-2229-1508
(คุณวดี)
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

..เพิ่มเติม..