หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบสนับสนุนโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

โรงงานยาสูบสนับสนุนโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 นายต่อศักดิ์  โชติมงคล  ผู้อำนวยการยาสูบ  มอบเงินให้แก่ นายศิวะพร  ทรรทรานนท์  เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ  จำนวน 4,500,000 บาท  เพื่อเป็นการสนับสนุน ในโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   จำนวน 3 เชือก   ซึ่งโครงการคืนช้างสู่ป่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาช้าง จำนวน 81 ตัว ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เพื่อทรงปล่อยช้างคืนสู่ป่า  ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีช้างป่าประมาณ 2,000 ตัว และช้างเลี้ยงประมาณ 3,000 เชือก  และประสบกับปัญหาใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากการลดอย่างรวดเร็ว

web

..เพิ่มเติม..