หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการทำ Rack สำหรับเก็บใบยาดิบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการทำ Rack สำหรับเก็บใบยาดิบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการทำ Rack สำหรับเก็บใบยาเดิบ จำนวน 1,500 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขายเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 07-27 กุมภาพันธ์ 2557 ตามรายละเอียดที่แนบ

..เพิ่มเติม..