หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3)  ซื้อยา Ozempic 0.5., Ozempic 1gm., Prolia 60mg....

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3)  ซื้อยา Ozempic 0.5., Ozempic 1gm., Prolia 60mg. (ภ0703/67)  จำนวน 3 รายการ  ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..