หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา!!ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาซ่อมแซมที่พักคอยรถโดยสาร บริเวณรอบการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

!!ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาซ่อมแซมที่พักคอยรถโดยสาร บริเวณรอบการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..