หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง!!....ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น

!!….ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น

..เพิ่มเติม..