หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกกระดาษซองใน ขนาด 114 มม. X 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 39,600 ม้วน

กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. X 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 39,600 ม้วน

..เพิ่มเติม..