หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1,2) ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องมวนก้นกรอง PM5E No.1 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1,2) ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องมวนก้นกรอง PM5E No.1 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..