หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ที่คลังพัสดุ B-04, B-06 และ B-07 จำนวน 8 เครื่อง การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ที่คลังพัสดุ B-04, B-06 และ B-07 จำนวน 8 เครื่อง การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..