หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางจ้างตัดเย็บชุดปฏิบัติงานพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างตัดเย็บชุดปฏิบัติงานพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..