หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ยสท. (ศปท.) ขอประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย "เรื่อง การปลอมหนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน" ที่มาข้อมูล...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ยสท. (ศปท.) ขอประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย "เรื่อง การปลอมหนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน" ที่มาข้อมูล :: สำนักกฎหมาย (ยสท.)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ยสท. (ศปท.) ขอประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย
“เรื่อง การปลอมหนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน”
ที่มาข้อมูล :: สำนักกฎหมาย (ยสท.)

[dflip id="38159" ][/dflip]

..เพิ่มเติม..