หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Shaft for Printing Cylinder 1,200 ม.ม. จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้งานเครื่องพิมพ์ระบบกราเวีย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Shaft for Printing Cylinder 1,200 ม.ม. จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้งานเครื่องพิมพ์ระบบกราเวีย 8 สี BOBST โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..