หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาซื้อ Ethyl Acetate จำนวน 107,280 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ฝจพ.b.02/04/64 ลว....

ประกวดราคาซื้อ Ethyl Acetate จำนวน 107,280 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ฝจพ.b.02/04/64 ลว. 3 มี.ค. 2564

..เพิ่มเติม..