หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

ยสท. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

หมวดหมู่ :

           นายสุวงศ์วิทย์ สุขเย็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..