หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9

การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9

หมวดหมู่ :

          นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 2 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

กองสื่อสารองค์กร

News : Lilytoon & Photos : S.Jnas

..เพิ่มเติม..