หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ(รร.1+รร.2) เรื่องจ้างเหมาบำรุงรักษาปรับตั้งเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต KBA 6หน่วยพิมพ์+1หน่วยเคลือบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ(รร.1+รร.2) เรื่องจ้างเหมาบำรุงรักษาปรับตั้งเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต KBA 6หน่วยพิมพ์+1หน่วยเคลือบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..