หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศยกเลิกงานจ้างเหมาสูบตะกอนและทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกงานจ้างเหมาสูบตะกอนและทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..