หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ชนิดม้วนแบบเรียบ ขนาด 53.6 มม. x 6,000 ม. จำนวน 5,760 ม้วน...

ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ชนิดม้วนแบบเรียบ ขนาด 53.6 มม. x 6,000 ม. จำนวน 5,760 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..