หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingฝจพ.b.02/36/63 การจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฝจพ.b.02/36/63 การจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..