หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างซ่อมแซมรถนั่ง (7 คน) ISUZU กง-3286 สท รุ่น CAB4LM/T#MP1TFR86JCT131700,#4JK1JL8989 รหัสทรัพย์สิน 100023053 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างซ่อมแซมรถนั่ง (7 คน) ISUZU กง-3286 สท รุ่น CAB4LM/T#MP1TFR86JCT131700,#4JK1JL8989 รหัสทรัพย์สิน 100023053 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างซ่อมแซมรถนั่ง (7 คน) ISUZU กง-3286 สท รุ่น CAB4LM/T#MP1TFR86JCT131700,#4JK1JL8989 รหัสทรัพย์สิน 100023053 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..