หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัอจ้าง-งานจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง จัดวางประกอบเครื่องจักรกลุ่มเครื่องคั่วก้าน สายพานลำเลียง ตู้คอนโทรล และเครื่องวัดความชื้นพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัอจ้าง-งานจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง จัดวางประกอบเครื่องจักรกลุ่มเครื่องคั่วก้าน สายพานลำเลียง ตู้คอนโทรล และเครื่องวัดความชื้นพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..