หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อCellulose Acetate Tow จำนวน 450,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 62077258534)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อCellulose Acetate Tow จำนวน 450,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 62077258534)

..เพิ่มเติม..