หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างขนส่งใบยาสูบ พัสดุห่อมวน สารปรุง และพัสดุอื่นๆ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 77 เที่ยว (e-bidding)

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างขนส่งใบยาสูบ พัสดุห่อมวน สารปรุง และพัสดุอื่นๆ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 77 เที่ยว (e-bidding)

..เพิ่มเติม..